ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)