รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
3 ถนนประชาราษฎร์   ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2525-0353 เบอร์แฟกส์ 0-2526-8145


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :