ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ ( น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน งบอบจ.
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่สารสนเทศทางการศึกษาโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนวัดลานบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 65
โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 65