ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุุญฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 66
แจ้งประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญฯ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูผู้สอน เอกคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 66
แจ้งประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญฯ เรื่อง การสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (งบอบจ.) และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66
แจ้งประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ ( น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน งบอบจ.
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่สารสนเทศทางการศึกษาโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนวัดลานบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 65
โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 65