กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอาณัต แบรอฮีม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธนภัทร จันทกลิ่น
ครูช่วยสอน