ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุพาพร บรรเลงส่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2564,11:52  อ่าน 262 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสอนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุพาพร บรรเลงส่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2564,11:52  อ่าน 262 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรอบรมออนไลน์ วPA
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุพาพร บรรเลงส่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2564,11:48  อ่าน 264 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรอบรม
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณวิมล ปิ่นจินดา
ตำแหน่ง : กลุ่มบริหารการเงิน
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2564,13:28  อ่าน 268 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานพัฒนาตนเอง
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณวิมล ปิ่นจินดา
ตำแหน่ง : กลุ่มบริหารการเงิน
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2564,13:27  อ่าน 282 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสอนออนไลน์ ๑/๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาทิพย์ อ่อนช้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2564,10:33  อ่าน 308 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมพัมนาตนเอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาทิพย์ อ่อนช้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2564,10:26  อ่าน 401 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมพัฒนาตนเอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาทิพย์ อ่อนช้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2564,10:25  อ่าน 283 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมพัฒนาตนเอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาทิพย์ อ่อนช้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2564,10:24  อ่าน 267 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานพัฒนาตนเอง
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณวิมล ปิ่นจินดา
ตำแหน่ง : กลุ่มบริหารการเงิน
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2564,13:48  อ่าน 264 ครั้ง
รายละเอียด..